RLAN Internet

Szolgáltatás


Információk
Információk


Szolgáltatási terület
Nincs elérhető újdonság.
Telefonszám Tudakozó

Előfizető neve

TelepülésSzámhordozásról


 

Számhordozásról


A számhordozás lényege, hogy Ön úgy lehet cégünk telefonszolgáltatásának előfizetője, hogy a más szolgáltatónál kapott telefonszámát megtartja. Tehát ha Ön eddig más szolgáltatónál volt előfizető, de úgy szeretne nálunk telefonelőfizetésre előfizetni, hogy a meglevő hívószámát megtartja, akkor erre az alábbi tájékoztató alapján van lehetősége.

Előfizető számhordozást akkor kezdeményezhet, ha a hordozni kívánt telefonszám használatára jogosult, azaz érvényes szerződéssel rendelkezik jelenlegi szolgáltatójánál. Ez azt jelenti, hogy az adott telefonszámhoz tartozó, névre szóló előfizetői szerződése van (ez a feltöltőkártyás csomagokra is érvényes). Számhordozás először az adott előfizetői számra vonatkozó szolgáltatás megindítása után 30 nappal kezdeményezhető.

A számhordozást cégünk bonyolítja teljes egészében. Ehhez szükséges, hogy Ön felhatalmazza a cégünket, hogy számhordozási ügyében eljárjon Ön helyett jelenlegi szolgáltatójánál. Meghatalmazás honlapunkról letölthető. A számhordozás megkezdését megelőzően Önnek szerződést kell kötnie cégünkkel, amelyben garantálja, hogy az ott megadott adatokkal és felszerelési helyen használja földrajzi számát.

Miután a dokumentumokat értelemszerűen kitöltötte, kérjük, a számhordozási meghatalmazásból és a számhordozási szabályzatból 1-1, a szerződésből és az ÁSZF kivonatból 2-2 példányt szíveskedjen ügyfélszolgálatunkra eljuttatni. A beérkezett dokumentumokat 8 munkanapon belül dolgozzuk fel, majd aláírás után a dokumentumokból az Ön példányát visszaküldjük a megadott levelezési címre.

A számhordozás ún. számátadási időablakban történik. A számátadási időablak az a 4 óra hosszúságú időtartomány, amelyben a szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatónál megkezdődik, illetve a szolgáltatás az egyik előfizetői hozzáférési ponton megszűnik, és a másik előfizetői hozzáférési ponton megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás szünetel. A számátadási időablakok kezdő időpontjait jogszabály rögzíti: ami munkanapokon 18.00 óra. A számhordozás időpontjáról e-mailben küldünk értesítést a hordozást megelőző 2-3 nappal.

Számhordozást csak akkor tudunk kezdeményezni, amennyiben Ön jelenlegi szolgáltatója felé minden fizetési kötelezettséget teljesített, és nincs lejárt tartozása a hordozás pillanatában. Az átadó szolgáltató abban az esetben tagadhatja meg a számhordozási igényt, ha az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben számlatartozása vagy egyéb, szerződésből eredő tartozása van, amelyet az átvevő szolgáltató nem vállal át, vagy, ha a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a meghatározott dokumentumok alapján, vagy az adott előfizető számára a szolgáltatás megindítása óta még nem telt el 30 nap.

Cégünk a számhordozást követően nem a hagyományos telefonvonalon szolgáltat tovább, hanem az interneten keresztül ún. VoIP hálózaton. Ez azt jelenti, hogy a számhordozási igény megadásakor ügyfelünknél a szolgáltatásnak kiépítve kell már lennie az interneten keresztül. Az összekapcsolódáshoz szükséges VoIP eszközt ügyfelünknek kell beszereznie. Eszközök beszerzésében és beüzemelésében kérje segítségünket.

Fontos tudni még a számhordozás folyamatáról:

A számhordozást követően minden egyéb szolgáltatás megszűnik az ügyfél telefonvonalán. Ez érint minden olyan ADSL szolgáltatást is, amely meglévő telefonvonalán működött. Ennek következményeként a korábbi telefonszolgáltatással együtt az internet-szolgáltatás is megszűnhet, kivéve ha azt szolgáltatóváltással megrendelte cégünknél.

Számhordozáshoz szükséges dokumentumok:
- Számhordozási szabályzat (eredeti)
- Előfizetői meghatalmazás (eredeti)
- Szolgáltatási szerződés
- Aláírás címpéldány és cégkivonat másolat (üzleti ügyfelek esetén akkor ha azt az internet előfizetéshez még nem adta le.)

Amennyiben a telefonszolgálatást internet szolgáltatás nélkül rendelte meg cégünknél kérjük, hogy a fentiek alapján figyeljen arra, hogy a számhordozáskor megszűnő internet kapcsolatát mással helyettesíteni tudja.


RLAN Internet
Ügyfélszolgálat Sopron, Patak u. 10. Telefon: (+36) 1 241-00-00 Elérhetőség: Munkanapokon 9.00 és 17.00 között.
Levelezési cím: 9372 Csapod Ciráki u. 11. Email előfizetőknek: uszi@rlan.hu Email nem előfizetőknek: rlan@rlan.hu
Kapcsolat Közműegyeztetés GDPR Adatvédelem Cégadatok Céginformáció Engedélyek Állásajánlatok Történetünk ÁSZF Linkek
(c) 2002. RLAN Internet Kft. Minden jog fenntartva.